V torek, 10. 1. 2017, je potekala izredna seja konference Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), na kateri so predstavniki sindikatov dejavnosti sprejeli prva uradna stališča ZSSS glede vladne Bele knjige o pokojninah.

Stališča, ki so nastala na številnih posvetih ZSSS, so strnjena v deklaracijo, ki povzema, kakšno pokojninsko reformo po 2020 ZSSS predlaga ter kaj zavrača v vladni Beli knjigi.

Deklaracija ZSSS >>

V priponki vam posredujemo obvestilo Modre zavarovalnice v zvezi z novostmi, ki jih leto 2017 prinaša na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja za javni sektor.

Opozarjamo zlasti na omejitev enkratnih dvigov vplačanih premij:

Odbor ZSSS za enake možnosti zavrača izhodišča Bele knjige o pokojninah, ki izboljšujejo položaj najbogatejših, ukinjajo načelo solidarnosti in posledično prerazdeljevanje znotraj sistema. Nova pokojninska reforma bi morala slediti skupnim ciljem in vrednotam, kot so pravična družba, solidarnost, varna starost in dostojne pokojnine.

V skladu z veljavnim Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, se s 1.9.2016 uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice uveljavljena s 1.6.2012. Naj spomnimo, da je bila v okviru varčevalnih ukrepov plačna lestvica v letu 2013 znižana, pri čemer sindikati nismo pristali na linearna znižanja, ampak smo zahtevali, da posegov v najnižje vrednotena delovna mesta ni oz. so minimalna.

27. junij 1991 - ob 1:15 minut se začne vojna za Slovenijo. Enote JLA zapustijo vojašnice, pride do prvih spopadov, barikade ohromijo gibanje.

Na letošnjem kolesarskem Polimaratonu, 4.6.2016 na Ptuju, so naši člani zastopali sindikalne barve ter z nami podelili nekaj utrinkov.